privacy

Privacy
verklaring

Zierikzeker! V.O.F., gevestigd aan Speelmansplaat 32, 4301 ZN Zierikzee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
Zierikzeker! V.O.F.
Speelmansplaat 32
4301 ZN 
Zierikzee  


KVK 63430703 
BTWNL855233266B01 


Davey van den Hummel 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Marijn Kaashoek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Zierikzeker! V.O.F. verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een samenwerking, de verwerking van jouw order of offerte aanvraag, als je contact met ons zoekt per telefoon of e-mail, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke gegevens verzamelt Zierikzeker?

Wanneer je klant wordt van Zierikzeker! V.O.F. verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Zierikzeker! V.O.F. ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt via Facebook of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, kan Zierikzeker! V.O.F.  aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt voor je bezoek. Ook gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt kunnen worden verzameld. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door Zierikzeker! V.O.F.  worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten, het beheer van jouw producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, (directe) marketingdoeleinden, het behandelen van vragen en klachten, het optimaliseren van de werking van de website en het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.Als je een contact- of bestelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens

Zierikzeker! V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Zierikzeker! V.O.F. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
- Opslag van data op beveiligde servers.
- In de hosting-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen.


Enkel de oprichters van Zierikzeker! V.O.F.  hebben toegang tot  jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan strikt noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden / Verwerkers

Zierikzeker! V.O.F.  kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor Zierikzeker! V.O.F. De betreffende verwerker ontvangt van Zierikzeker! V.O.F.  alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij dit expliciet opnemen. Zierikzeker! V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en recht van verzet en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zierikzeker! V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  


Zierikzeker! V.O.F. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meldplicht datalekken

De Meldplicht Datalekken, die actief is sinds januari 2016, houdt in dat organisaties binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben ontdekt. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Zierikzeker! V.O.F.  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een omschrijving van het ontdekte datalek.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten Zierikzeker! V.O.F. per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.g privacyverklaringZierikzeker! V.O.F.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

 


Laatste update: 20-9-2018